Poistenie insolventnosti

Cestovná kancelária STAHL REISEN, spol. s r.o. je v zmysle Zákona 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov poistená proti insolventnosti v GENERALI POISŤOVNI, a.s., OZ Európska cestovná poisťovňa, číslo poistnej zmluvy 2406976160 na obdobie 1. júla 2019 až 30. júna 2020.