Pasy a víza

Odporúčame pred cestou preveriť:

 • platnosť cestovných dokladov. Niektoré krajiny požadujú, aby cestovné doklady boli platné ešte minimálne 6 mesiacov po ukončení pobytu
 • či vaše deti majú a majú platné cestovné doklady. Cestovným dokladom pre dieťa od 0 do 15 rokov je výhradne cestovný pas
 • či cieľová resp. tranzitná krajina od vás nebude požadovať vstupné alebo tranzitné víza
 • či je možné ako cestovný doklad použiť ID kartu (občiansky preukaz) alebo cestovný pas
 • že váš cestovný pas v prípade udelenia víz spĺňa predpísané náležitosti -  je tzv. biometrický alebo nie
 • či potrebné víza možno získať po prílete do cieľovej destinácie alebo je potrebné ich vybaviť s predstihom (elektronicky, poštou, osobne na príslušnej ambasáde)
 • či charakter vášho pobytu umožňuje využiť bežné turistické víza - či nie je potrebný iný druh víz (pracovné, študentské a pod.)
 • či okrem platných cestovných dokladov, víz nie je pre cieľovú a tranzitnú destináciu požadované očkovanie so záznamom v medzinárodnom očkovacom preukaze
 • v prípade, že bude potrebné vybaviť si vstupné vízum, vo vašom pase je dostatok miesta, zväčša 1 čistá dvojstránka pre vízum 1 krajiny
 • či návšteva určitej krajiny v minulosti nie je obmedzujúcim kritériom pre udelenie víz alebo povolenie vstupu do inej krajiny (napr. Izrael/Dubaj, Irán/USA a pod.)

ID karta (občiansky preukaz) postačuje pre cesty do:

 • všetkých štátov EÚ
 • Albánska
 • Bosny a Hercegoviny
 • Čiernej Hory
 • Islandu
 • Macedónska
 • Nórska
 • Srbska
 • Švajčiarska

Je dôležité včas upozorniť, ak sa zájazdu zúčastňuje osoba/osoby s iným ako slovenským občianstvom, resp. s občianstvom krajiny mimo Európskej únie!


 •  

Naši cestovní poradcovia vám radi poradia a preveria v aktuálnych databázach potrebné informácie.